Regulamin szybkich randek

 

PRZEBIEG SPOTKANIA:

Spotkanie zaczyna się pogaduchami :-). Z każdą osobą płci przeciwnej rozmawiasz przez ok 5 minut. To
nie czas na poznanie drugiego człowieka, ale na określenie, kogo chcesz poznawać. Po rozmowie
zaznaczasz na karcie te osoby, które Ci się spodobały. Gdy porozmawiasz ze wszystkimi, oddajesz nam
kartę i zaczyna się druga część wieczoru – nieoficjalna już część, impreza. W zależności od lokalu różnie ona wygląda 😉
Można tańczyć, bawić się, rozwijać znajomości. Następnego dnia (najpóźniej do 48 h) sprawdzamy zgodności zaznaczeń.
Dzwonimy do Ciebie (lub wysyłamy sms-a) i przekazujemy Ci numery telefonów do osób, które
zaznaczyłaś/ -eś ze wzajemnością. I już od Was zależy, co z tym zrobicie 😉

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Postanowienia ogólne:

 1. Organizatorem imprez dla singli i właścicielem strony randki.fantastic.com.pl jest firma Dagna
  Feliks “Fantastic” z siedzibą w Krakowie, ul. Jana- Sas Zubrzyckiego 10/ 2 30-611, NIP 945-193-
  97-70, REGON: 120484551.
 2. Uczestnikiem spotkania jest osoba pełnoletnia, która zapisała się na jedną z organizowanych przez
  firmę Fantastic imprez przez stronę https://randki.fantastic.com.pl, lub telefonicznie.
 3. Użytkownikiem jest osoba, która wyraziła chęć otrzymywania informacji o imprezach.Postanowienia pozostałe:
 4. Aby wziąć udział w Szybkich Randkach należy wcześniej zgłosić chęć udziału w wybranym
  terminie. Może się to odbyć mailowo, telefonicznie lub sms-owo. Dane kontaktowe dostępne są
  w zakładce „Kontakt”.
 5. Podczas rejestracji następuje przekierowanie do platformy płatniczej, gdzie można dokonać
  przelewu za spotkania. Istnieje również możliwość opłaty gotówką za imprezę w dniu spotkania.
 6. Osoby chcące uczestniczyć w imprezie typu “Szybka Randka” zobowiązane są do podania
  swojego imienia, aktualnego numeru telefonu oraz ewentualnie adresu e-mail. Organizator
  potrzebuje wyżej wymienionych danych do prawidłowego przebiegu spotkania.
 7. W trakcie spotkania uczestnicy wyrażają, w otrzymanych formularzach chęć dalszego kontaktu z
  wybranymi osobami (zaznaczając je “na tak”). Wybrane dane kontaktowe zostają przekazane
  przez organizatora tylko tym osobom, które wyraziły wzajemne zainteresowanie sobą i chcą mieć
  do siebie kontakt. Dane przekazywane uczestnikom, którzy zaznaczyli się wzajemnie, to imię, i
  numer telefonu lub zastępczo (na specjalne życzenie) adres e-mailowy. Jeśli uczestnik nie chce
  udostępnić jakiś danych innym uczestnikom spotkania musi o tym poinformować organizatora
  spotkania.
 8. Uczestnicy nie powinni nakłaniać innych osób do udostępniana swoich danych osobowych w
  trakcie trwania imprezy, ale zaczekać na wiadomość od organizatorów.
 9. Organizator ma prawo odmówić wstępu na imprezę uczestnikom, co do których ma podejrzenie,
  że są pod nadmiernym wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji odurzających, lub
  których zachowanie mogłoby zaburzać przebieg spotkania. W tej sytuacji nie przysługuje zwrot
  opłaty za imprezę.
 10. W trakcie trwania spotkania nie można spożywać napojów zakupionych poza lokalem, w którym
  odbywa się wydarzenie. Napoje i jedzenie można zakupić w lokalu, w którym odbywa się impreza.
 11. W spotkaniach mogą brać udział jedynie osoby, które ukończyły 18 lat i o statusie singla.
 12. Organizator ma prawo do odwołania wyznaczonej imprezy po wcześniejszym poinformowaniu
  o tym uczestników. W takiej sytuacji wniesione opłaty zostaną zwrócone w ciągu 7 dni roboczych,
  lub za zgodą uczestnika zostaną przeniesione na kolejny termin imprezy .
 13. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie występuje możliwość
  odstąpienia od umowy zawartej w drodze zgłoszenia swojego udziału w wydarzeniu ze ściśle określonym
  terminem realizacji, chyba że strony porozumieją się inaczej. Kwestię tą regulują pozostałe punkty.
 14. W przypadku rezygnacji z udziału w wybranym wydarzeniu należy niezwłocznie powiadomić o
  tym organizatora, jednak nie później niż 48h przed wydarzeniem. Jeżeli ten czas jest krótszy,
  organizator zastrzega sobie prawo do niezwrócenia wniesionej wcześniej opłaty za spotkanie.
 15. W przypadku odstąpienia od umowy w czasie min 48h przed rozpoczęciem wydarzenia,
  organizator zwróci przedpłatę na podane przez Uczestnika konto w ciągu 7 dni roboczych.
 16. W przypadku stwierdzenia przez Uczestnika niezgodności świadczonej usługi z opisem ma on
  prawo złożyć reklamację pocztą elektroniczną na adres mailowy biuro-(na)-fantastic.com.pl.
  Organizator będzie mieć 14 dni roboczych na rozpatrzenie reklamacji licząc od dnia otrzymania
  zgłoszenia.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niepojawienie się uczestników na spotkaniu
  Szybkiej Randki, nie odpowiada za ilość osób inną od zaplanowanej.
 18. Zapisanie się na wybraną imprezę (bądź na newsletter) oznacza zgodę uczetnika na otrzymywanie
  maili i smsów informacyjnych dotyczących kolejnych spotkań i wyraża zgodę na przetwarzanie
  danych w celach handlowych na potrzebny firmy “Fantastic”. W każdej chwili uczestnik może
  zrezygnować z otrzymywania informacji informując o tym organizatorów. Przetwarzanie
  informacji i przechowywanie ich są zgodne z naszą polityką prywatności.
 19. Warunkiem uczestnictwa w Szybkich Randkach jest zapoznanie się z zasadami powyższego
  Regulaminu.