Polityka prywatności.

 

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Fantastic (Dagna Feliks) z siedzibą w
  Krakowie, NIP: 945-193-97-70
 2. Przetwarzanie danych osobowych (imię, numer telefonu, adres e-mail, ewentualnie nazwisko, jeśli
  klient chce je podać) odbywa się w celach niezbędnych do realizacji zamówionej usługi oraz za
  wyrażeniem zgody w celach marketingowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania zamówionej usługi.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu, gdy usługobiorca wyrazi sprzeciw wobec ich
  przetwarzania i poinformuje o tym firmę Fantastic droga mailową, bądź smsem.
 5. Każdy klient może żądać dostępu do swoich danych osobowych, modyfikować je, oraz usunąć.
 6. Informujemy, iż posiadamy wymagany certyfikat SSL, jesteśmy bezpieczną stroną Internetową.
  SSL szyfrując dane zapewnia prywatność przesyłanych danych. Nie jest możliwe podsłuchać i
  odszyfrować dane pochodzące z takiej transmisji.
 7. Firma Dagna Feliks “Fantastic” dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki
  technicznej, fizycznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych i kontaktowych przed ich
  przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym
  wykorzystaniem przez osoby trzecie.
 8. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu (zwanego dalej „Polityką
  prywatności”) mającego za zadanie wyjaśnić zasady dbania o Państwa dane osobowe kiedy
  odwiedzają Państwo Stronę. Każdorazowo korzystając ze Strony podlegają Państwo niniejszej
  Polityce prywatności.
 9. Polityka prywatności określa m.in. zasady kontaktu z firmą Fantastic, zasady gromadzenia,
  przechowywania i przetwarzania danych osobowych, w tym danych które mogą zostać przez
  Państwa wprowadzone poprzez Stronę wypełniając Formularz kontaktowy i przesyłając dane za
  pomocą pola z napisem „Wyślij”.
 10. Państwa dane możemy przekazywać tylko osobom upoważnionym przez nas – naszym
  pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje
  obowiązki, innym odbiorcom lub instytucjom, które z mocy prawa mogą żądać przekazania
  danych.